1. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu – Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez Radę Rodziców pobierz (docx), otwórz (pdf)
  2. Szkolny zestaw  podręczników
  3. Regulamin Rady Rodziców pobierz
  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego pobierz
  5. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 pobierz
  6. Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 pobierz (docx) otwórz (pdf)
  7. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierz
  8.  Podanie o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły pobierz
  9.  Podanie o wydanie zaświadczenia – absolwenci pobierz

 

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę za wydanie zaświadczenia, duplikatu legitymacji lub świadectwa:

84 9256 0004 0723 0459 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Lututowie

DRUK-ŚWIADECTWO50-150x150WPŁATA-LEGITYMACJA50-150x150