Opiekun SK PCK:

Bożena Perek

 

Zarząd SK PCK:

Natalia Chrzan kl.IId – przewodnicząca

Kamila Spychała kl. If – zastępca przewodniczącej, skarbnik

Dominika Mostowa kl. Id – sekretaerz

 

 

 

SK PCK bierze udział w akcjach charytatywnych, szerzy ideę wolontariatu, podejmuje

działania promujące zdrowy styl życia. Współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego

Czerwonego Krzyża w Wieluniu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Łodzi – Punkt Pobrań w Wieluniu, Stowarzyszeniem POPLON oraz z Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej w Wieluniu

 

W dniu 23.02.2017 r. odbyła się kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa, podczas której 15 uczniów oddało krew na potrzeby osób chorych.