LabScience w Korczaku

LabScience w Korczaku to kolejna nowoczesna pracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu realizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 50.000 zł