Nazywam się Agnieszka Mysakowska   ( z domu Wolicka). Jestem historykiem i nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka.

  • Jestem tegoroczną   absolwentką studiów podyplomowych „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust” (Uniwersytet Pedagogiczny i Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście). W 2014 ukończyłam The International School for Holocaust Studies Yad Vashem, uczestnicząc w Seminarium Nauczania o Holokauście dla edukatorów z Polski w Izraelu. W 2015 r. odbyłam Seminarium dla nauczycieli z Polski i Czech „Auschwitz – Historia i symbolika” (Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Miejsce Pamięci – Pamatnik Terezin). W 2016 r. ukończyłam Letnią Szkołę Nauczania o Holokauście na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyłam wiele kursów z zakresu tematyki mniejszości narodowych i etnicznych np. „Alef Bet kultury żydowskiej”, „Rom – swój czy obcy”.
  • W 2015 roku założyłam w szkole grupę projektową Szlakiem wieluńskich Żydów, z którą wzięłam udział w ogólnopolskim konkursie Szkoły Dialogu. Organizatorem konkursu, objętego patronatem MEN, było Forum Dialogu między Narodami  z Warszawy. O samym projekcie, wieluńskich Żydach i Wieluniu mówiono w Operze Narodowej, gdzie odbyła się uroczysta Gala Szkoły Dialogu podsumowująca konkurs, w którym uczestniczyło ponad 50 szkół z całej Polski. Pamiętanego dnia  8 marca 2016 r., wspólnie  z grupą odebrałam nagrodę za I miejsce na najlepszy projekt upamiętniający lokalną społeczność żydowską. To wtedy o II Liceum Ogólnokształcącym usłyszano w całym kraju ale i poza jego granicami. Dzięki naszej działalności szkoła otrzymała tytuł Szkoły Dialogu.
  • Nie spoczęłam na laurach. Działam dalej, już poza konkursem. Tym razem z tzw. second generation. Razem ze swoją grupą Szlakowców aktywnie działam na polu edukacji dzieci i młodzieży w kierunku odkrywania historii oraz tolerancji. Zainicjowałam w szkole ogólnopolską wystawę „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, której organizatorami były: Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie. Dzięki cudownej współpracy z Pastorem Szymonem Czemborem, koordynowałam działania Szlakowców w ogólnopolskiej Nocy Muzeów, podczas której opowiadali mieszkańcom i turystom o żydowskiej przeszłości miasta. Przygotowałam i dwukrotnie, wspólnie z grupą Szlakową, wystawiłam spektakl „Trwanie Pamięci” z okazji obchodzonego 19 kwietnia w polskich szkołach „Dnia Pamięci o Holokauście”. Zaangażowałam młodzież do udziału w międzynarodowej akcji „Projekt Krokus”, którego organizatorem jest Muzeum Żydowskie Galicja oraz Holocaust Education Trust Ireland. Wspólnie z młodzieżą wzięłam udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile”. Reprezentowałam szkołę w akcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, objętej patronatem. MEN, w ramach której uczniowie wzięli udział w warsztatach i lekcji otwartej „Opowieść o Żydach polskich”. Jestem inicjatorem cyklicznych dwudniowych seminariów edukacyjnych „Oszpicin” w Oświęcimiu, w ramach których młodzież nie tylko zgłębia tematykę Holokaustu, ale również poznaje żydowską przeszłość miasta oraz zagadnienia kultury żydowskiej.                                                                                
  • Gdziekolwiek jestem opowiadam o Wieluniu, jego historii i jego dawnych mieszkańcach. W czerwcu 2016 r., wspólnie  z młodzieżą,  opowiadałam o  swojej działalności  przed kamerami TVP3 Łódź.  W październiku 2016 r. dzięki redaktor Pani Alinie Frejusz wystąpiłam w jej radiowej  audycji   „Ludzie z pasją”. W listopadzie 2016r. z inicjatywy Forum Dialogu,  wspólnie z uczniami  i Dyrekcją szkoły, gościłam grupę przedstawicielek organizacji żydowskich w USA.  Opowieściom o działalności grupy i historii naszego miasta nie było końca. W lutym 2017 w wynikach plebiscytu Dziennika Łódzkiego „Człowiek Roku 2016”, zajęłam 7 (na 22) miejsce. W marcu 2017 r.wspólnie z grupą Szlakowców gościłam członkinię biura polskiego Fundacji Evens, członkinię Zarządu Forum Dialogu i koordynatorkę projektu Szkoły Dialogu.                                     
  • Staram się dbać o Pamięć  o Przeszłości . Często cytuję słowa Elie Wiesela „Zapomnienie to zagrożenie i zniewaga. Zapomnieć o zmarłych to tak, jakby ich po raz wtóry pogrzebać. I ile nikt z wyjątkiem zabójców i ich wspólników nie ponosi winy za ich pierwszą śmierć, o tyle my ponosimy odpowiedzialność za drugą”.                                  
  • Jestem autorem, niepublikowanych prac  „Wokół gwiazdy Dawida” oraz „Żydzi wieluńscy. Zarys historii w świetle wybranych dokumentów i wspomnień mieszkańców miasta”.
  • Zawsze powtarzam, że mam w grupie najcudowniejsze dzieciaki pod słońcem, bowiem to dzięki ich chęciom i zaangażowaniu udaje zrealizować się tak wiele rzeczy. Dziękuję  również za wszelką przychylność i wsparcie Dyrektor szkoły, Pani Renacie Tatarze.          
  • Poza tematyką żydowską i angażującym całą rodzinę, wyszukiwaniem i zwiedzaniem kirkutów i synagog oraz zagadnieniami dotyczącymi Holokaustu, obozów koncentracyjnych oddaję się jeszcze pasji czytania. Kocham książki, oczywiście historyczne, które z uporem maniaka kupuje, nie mając już żadnej wolnej półki.