Janusz Korczak

Właściwe nazwisko Henryk Goldszmit, pseudonim Stary Doktor – urodził się w Warszawie 22 lipca 1878 lub 1879r. Zginął w sierpniu 1942 r. zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym, w Treblince. Pedagog, pisarz, lekarz.

W 1911 r. objął dyrekcję Domu Sierot dla dzieci żydowskich, a później także Naszego Domu – sierocińca dla dzieci polskich. Posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej , a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się podstawą systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielności. Samorząd, gazetka dziecięca, a także osobowość wychowawcy były formami pobudzającymi aktywność społeczną dzieci w tym systemie. Żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania jego spraw i przeżyć, wychowania w umiłowaniu dobra, piękna i wolności. Swoje zasady wychowawcze J. Korczak wykładał w pismach pedagogicznych, z których najważniejszy jest cykl ,,Jak kochać dziecko” oraz w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i w Wolnej Wszechnicy.

W latach 1926 – 30 redagował ,, Mały Przegląd ”- eksperymentalne pismo dziecięce. Prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za pośrednictwem radia. Od 1901r. zaczęły się kolejno ukazywać utwory literackie i pedagogiczne Korczaka: Dzieci ulicy, Dziecko salonu, Mośki, Joski i Srule, Józki, Jaśki i Franki, Bobo, Jak kochać dziecko, Sława, Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na wyspie bezludnej, Bankructwo Małego Dżeka, Kiedy znów będę mały, Prawo dziecka do szacunku , Pedagogika żartobliwa.

Miejsce pamięci Janusza Korczaka w II LO

Byłeś tak dobry, że wśród życia trudu
 tylko przez skromność nie czyniłeś cudu.
Byłeś Żydem, nie nosiłeś krzyża
lecz ja Ksiądz w pokorze się do Ciebie zbliżam.
Patrzę wzruszony na Twą fotografię
tak żyć i umierać jak Ty nie potrafię.”

 

 

3 grudnia 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie miejsca pamięci patrona szkoły – Janusza Korczaka.

W podwojach naszej szkoły gościliśmy wielu znakomitych gości: panią Hannę Banach (Kuratorium Oświaty), panią Elżbietę Woźniak (Wiceprzewodniczącą Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka), lokalne władze, dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Podsumowując kończący się rok korczakowski wręczono nagrody laureatom licznych konkursów odbywających się w naszej szkole. Starosta Wieluński Andrzej Stępień wraz z panią Hanną Banach dokonali aktu przecięcia wstęgi, a tym samym otworzyli miejsce, w którym to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego mogą usiąść i przeczytać mądre słowa Janusza Korczaka.
Dzięki ofiarowanej pomocy materialnej ze strony Rady Rodziców i wielu sponsorów projekt przygotowany przez pracowników firmy „MANO-TE ARCHITEKCI”, a wykonany przez firmę MALTABUD został zakończony.