Nr rachunku Rady Rodziców: 22 9256 0004 0723 5207 3000 0010

 

Agnieszka Dudek – Golec – przewodnicząca

Aleksandra Sakowska – wiceprzewodnicząca

Bożena Podedworna – Janczarek – sekretarz