Nr rachunku Rady Rodziców: 22 9256 0004 0723 5207 3000 0010

 

Anna Prażanowska – Przewodnicząca

Janusz Antczak – Wiceprzewodniczący

Paweł Antoniewicz