Opiekun SK PCK:

Bożena Perek

Zarząd SK PCK:

Kamila Spychała kl.IIf – przewodnicząca

Michał Anisimo kl. Ic – zastępca przewodniczącej

Olga Kowalczyk kl. Ic – sekretarz, skarbnik

SK PCK bierze udział w akcjach charytatywnych, szerzy ideę wolontariatu, podejmuje

działania promujące zdrowy styl życia. Współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego

Czerwonego Krzyża w Wieluniu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Łodzi – Punkt Pobrań w Wieluniu, Stowarzyszeniem POPLON oraz z Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej w Wieluniu

 

 

 

W dniu 23.02.2017 r. odbyła się kolejna akcja Honorowego Krwiodawstwa, podczas której 15 uczniów oddało krew na potrzeby osób chorych.