Zarząd SK PCK:

Kinga Sztuka kl. II d – przewodnicząca

Paulina Wyrębak kl. II b – zastępca przewodniczącej

Michał Anisimo kl. II c – zastępca przewodniczącej

 

 

 

SK PCK bierze udział w akcjach charytatywnych, szerzy ideę wolontariatu, podejmuje

działania promujące zdrowy styl życia. Współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego

Czerwonego Krzyża w Wieluniu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Łodzi – Punkt Pobrań w Wieluniu, Stowarzyszeniem POPLON oraz z Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej w Wieluniu