Opiekun SK PCK:

Bożena Perek

Zarząd SK PCK:

Kamila Spychała kl. IIf – przewodnicząca

Michał Anisimo kl. Ic – zastępca przewodniczącej

Kinga Sztuka kl. Id – sekretarz, skarbnik

SK PCK bierze udział w akcjach charytatywnych, szerzy ideę wolontariatu, podejmuje

działania promujące zdrowy styl życia. Współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego

Czerwonego Krzyża w Wieluniu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Łodzi – Punkt Pobrań w Wieluniu, Stowarzyszeniem POPLON oraz z Polskim Komitetem

Pomocy Społecznej w Wieluniu