Powiat Wieluński został laureatem konkursu

pn. „Ekopracownia pod chmurką”

W naszej placówce projekt realizowany jest pod nazwą:

„EkoLab w Korczaku”

Zakończenie realizacji zadania trwa do 30.09.2019 r.

Koszt całkowity zadania wynosi  55.600,00 zł

89,93% wartości Projektu jest dofinansowywane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania Zadania wynosi 50.000,00 zł

 

W ramach projektu utworzono punkt dydaktyczny przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu wyposażony m.in.
w stacje meteorologiczną, zegar słoneczny, altanę, nasadzono rośliny oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

 

www.zainwestujwekologie.pl