Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Piotr  Leszczyński – kl. II f
Z-ca przewodniczącego – Jakub Jachymski – kl. II e
Julia Lesiak – kl. II c
Alicja Wilk – kl. II f
Joanna Gnych – kl. II c
Julia Żóraw – kl. II c
Eliza Lemiesz – kl. II c
Aleksandra Kozłowska – kl. II d

Opiekun – mgr Jolanta Wilk