Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Bartek Michnik (II F)
Z-ca przewodniczącego – Mikołaj Tomczyk (II F)
Członkowie SU:
– Natalia Wolna (II C)
– Julka Tomczak (II A)
– Mateusz Fertała (II C)
– Paulina Raducka (II E)
– Klaudia Pągielska (II B)
– Kinga Lach (II E)
– Pola Szymańska (II F)
– Paulina Wyrębak (II B)

Opiekun – mgr Jolanta Wilk