https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

20 kwietnia

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać

od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00

 

9 czerwca 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych – klasa wokalno-aktorska – 9 czerwca 2022 r. 

 

10 czerwca 

próba sprawności  fizycznej – oddział przygotowania wojskowego – 10 czerwca 2022 r. 

 

8 – 12 lipca

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 

19 lipca

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

 

19 – 22 lipca

w terminie od 19 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z  uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

25 lipca

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00