https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

 

24 kwietnia

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać

od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00

 

5 czerwca 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych – klasa wokalno-aktorska – 5 czerwca 2023 r.  godz. 10.00

 

6 czerwca 

próba sprawności  fizycznej – Oddział Przygotowania Wojskowego – 6 czerwca 2023r. godz. 10.00 

 

15 czerwca

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej i sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

4 lipca

od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godziny 15.00 – możliwe jest dokonanie zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

6 – 10 lipca

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

14 lipca

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 14 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

14 – 20 lipca

w terminie od 14 lipca 2023 r. godz. 12.00 do 20 lipca 2023 r. godz. 12.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z  uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

21 lipca

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00