LINK REKRUTACYJNY

 

Regulamin Rekrutacji uczniów na rok 2018/2019

 

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja zasadnicza

 

 1. Od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. (W przypadku prowadzenia naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

 

 1. Od dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 27 czerwca 2018 r. 
 3. 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakawlifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym  w dniu 12 lipca 2018 r. do godz.12.00.
 4. Od 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 – do 19 lipca 2018 r. godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Od 20 lipca 2018 r. godz. 12:00 do 23 lipca 2018 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 27 lipca 2018 r. 
 3. 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 21 sierpnia 2087 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.