https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać

od 22 kwietnia 2024 r. do 23 maja 2024 r. do godz. 12.00

 

 

od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. do godziny 15.00 – możliwe jest dokonanie zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 15 lipca 2024 r. do godz. 12.00

 

w terminie od 15 lipca 2024 r. godz. 12.00 do 18 lipca 2024 r. godz. 12.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00