Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

GIMNAZJALIŚCI

Regulamin rekrutacji uczniów po gimnazjum

– Link do rekrutacji –

Rekrutacja zasadnicza

1. Od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. (W przypadku prowadzenia naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

2. Od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 15 lipca 2019 r.

4. 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Od 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 – do 24 lipca 2019 r. godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty.

6. 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

1. Od 26 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 30 lipca 2019 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 20 sierpnia 2019 r.

3. 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty.

5. 30 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

ÓSMOKLASIŚCI

Regulamin rekrutacji uczniów po szkole podstawowej

– Link do rekrutacji –

Rekrutacja zasadnicza

1. Od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. (W przypadku prowadzenia naboru elektronicznego wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru).

2. Od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 15 lipca 2019 r.

4. 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Od 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 – do 24 lipca 2019 r. godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty.

6. 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca

1. Od 26 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 30 lipca 2019 r. godz. 12:00 składanie wniosków w sekretariacie II LO o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 20 sierpnia 2019 r.

3. 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty.

5. 30 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.