Powiat Wieluński jest laureatem konkursu

„Nasze Ekologiczne Pracownie” 2021/2022

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu program realizowany jest pod nazwą:

„Bio-Przestrzeń w Korczaku”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.08.2022 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 860,50 zł

89,50% wartości projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania zadania wynosi 50 000,00 zł

 

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na pracownię biologiczną, którą wyposażono
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć
z przedmiotów przyrodniczych. Celem nowoczesnej i innowacyjnej nowo powstałej pracowni „Bio-Przestrzeń w II LO” jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat  bioróżnorodności oraz wyzwolenie z nich postawy badawczej. Uczniowie, dzięki zastosowanym atrakcyjnym środkom dydaktycznym i nowym propozycjom realizacji podstawy programowej będą mieli szansę na konstruowanie własnego procesu badawczego poprzez samodzielną pracę doświadczalno-ekspertymentalną.

 

www.zainwestujwekologie.pl