Powiat Wieluński jest laureatem konkursu

„Nasze Ekologiczne Pracownie”

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
Program realizowany jest pod nazwą:

„Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Janusza Korczaka w Wieluniu”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2023r.

Koszt całkowity zadania wynosi 66 000,00 zł

90,91% wartości projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania zadania wynosi 60 000,00 zł

 

W ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia „AstroLab”, w której wykorzystane zostaną innowacyjne pomysły dzięki którym nauka geografii i astronomii stanie się ciekawsza pobudzając twórcze myślenie i modelując postawę uczniów do samodzielnej  pracy.
W pracowni prowadzone będą zajęcia tematyczne w ramach modułów:

„Kosmiczne lekcje”,  ”WebQuest” – Jeśli nie na ziemi, to gdzie?  i ”AstroSzkoła”

Koordynator projektu: Renata Tatara – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

           Agnieszka Stępień- Wyrembak -wicedyrektor

           Monika Płóciennik – nauczyciel geografii

          Karolina Belica- nauczyciel geografii

         Grzegorz  Spodzieja – nauczyciel fizyk