Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Lp. Symbol oddziału Nazwa klasy

Przedmioty rozszerzone

Uwagi

1.

A filologiczna
(pol-ang)

język polski, język angielski,

trzeci przedmiot do wyboru: biologia, historia lub wos

 

2.

B

humanistyczna
(pol-his)

język polski, historia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: biologia, geografia lub wos

 

3.

C

prawniczo – dziennikarska
(pol-wos)

język polski, wiedza o społeczeństwie

trzeci przedmiot do wyboru: geografia, historia lub biologia

PATRONAT
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
 

4.

 

D

 biologiczno – chemiczna
(biol-chem)

biologia, chemia PATRONAT
Uniwersytet Łódzki 

5.

E

ekologiczno – językowa
(mat-ang)

matematyka, język angielski,

trzeci przedmiot do wyboru: biologia, geografia lub chemia

 
6. F

politechniczna
(inf-fiz/chem)

matematyka, fizyka/chemia,

trzeci przedmiot do wyboru: informatyka lub geografia

PATRONAT
Politechnika Łódzka 

Przedmioty z autorskimi programami nauczania: „Z Matematyką w Przyszłość” „Z Fizyką w Przyszłość” „Podstawy projektowania komputerowego”