Mixtura ukazuje się w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu od 1990 roku. Gazeta powstała z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Marzenny Aftyki-Piktus pod wpływem zachęty ówczesnego dyrektora Pana Zygmunta Wujca, który inspirował młodych nauczycieli do działalności pozalekcyjnej. Liceum w tym okresie wielokrotnie zmieniało nazwę. Warto wspomnieć, że pierwszy, pamiętny numer ukazał się w ówczesnym, znanym w regionie, Studium Nauczycielskim, liczył 16 stron, a wydany został w formacie A4. Po pierwszym roku działalności format zmniejszono do wielkości A5 a ilość stron zwiększono do 24.

Mixtura od początku była miesięcznikiem i tak pozostało do dzisiaj. Poza cyklicznie ukazującymi się numerami wydawano też specjalne, związane z ważnymi akcjami lub wydarzeniami, np. wydanie poświęcone problematyce antynikotynowej – „Rzuć palenie razem z nami”, wspierające akcję antyalkoholową czy takie jak „Tydzień dla serca”, „Andrzejkowe wróżby i tradycje”, „Wybory patrona szkoły”, „Tydzień nauki”. Raz do roku przygotowywany był również numer specjalny promujący szkołę  wśród uczniów klas ósmych, a po reformie oświaty z roku 1999 wśród gimnazjalistów. Przez wiele lat autorami wszystkich ilustracji byli uzdolnieni uczniowie. W pierwszych latach praca była stosunkowo trudna. Dopiero zaczynały się pojawiać takie cuda techniki jak kserokopiarka, a o komputerach w szkole jeszcze nie słyszano. Artykuły były przepisywane na maszynie do pisania, a niekiedy ręcznie. Od początku pismo miało charakter mieszanki literacko-publicystyczno-poetycko-sportowo-muzycznej i była adresowana do całej społeczności szkolnej. Naczelna zasada, której zawsze starano się przestrzegać to koncentrowanie się na życiu szkoły. Nie ma w Mixturze publikacji będących powielaniem cudzych tekstów. Jeśli pisano o literaturze to tej, którą czyta nasza młodzież, gdy mowa o problemach w relacjach z nauczycielami, to również naszymi, jeśli pojawiała się tematyka polityczna czy obyczajowa to wyłącznie oceniana przez pryzmat społeczności szkolnej.  Redakcja Mixtury uczestniczy we wszystkich wydarzeniach z życia szkoły. Ściśle współpracuje z samorządem szkolnym, nauczycielami, dyrekcją i administracją szkoły. Praca w redakcji pozwala młodym dziennikarzom rozwijać wiele umiejętności, uczy organizacji pracy, nawiązywania kontaktów. Uczula na zasady etyki dziennikarskiej. Wyrabia też takie nawyki jak odpowiedzialność za słowo, skuteczność w działaniu i systematyczność. Młodzież rozwija również kulturę słowa oraz świadomość językową.

Na łamach Mixtury na przestrzeni czasu wiele się zmienia, ale niektóre z rubryk: „Sami o sobie” czyli relacje o działalności samorządu szkolnego, „Widomości sportowe”, „Aktualności” czy „Nasza twórczość” ukazują się od początku. Inne, wprowadzone z czasem, a cieszące się powodzeniem to: „Ściana młodziana” z niezręcznymi powiedzonkami nauczycieli, „Nauczyciele w naszych marzeniach sennych”, „Poznaj samego siebie”, „Zgadnij kim jestem”, „Zmiksowana sonda”, „Historiomania”, „Nowy belfer – nowy problem”, „Obok nas” – relacje z życia mieszkańców internatu, który przez długie lata był integralną częścią szkoły.

Obecnie w dobie powszechnego dostępu do internetu trudniej jest zainteresować młodzież taką formą działalności jak szkolne dziennikarstwo. Jednak Mixtura wciąż istnieje, a opiekunem niezmiennie jest założycielka gazety Marzenna Aftyka-Piktus.

Uczniowie II LO od września 2014 roku mają możliwość nauki w klasie o profilu humanistyczno-dziennikarskim. Tajniki dziennikarstwa poznają od profesjonalistów. W ciągu dwóch lat mieli już praktyczne zajęcia w redakcji prasowej „Dziennika Łódzkiego”, Telewizji Kablowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radia Ziemi Wieluńskiej. Podczas cotygodniowych zajęć w świat mediów wprowadza ich Daniel Sibiak, dyrektor wieluńskiego oddziału „Dziennika Łódzkiego”. Tajniki dziennikarstwa poznawali także od przedstawicieli ogólnopolskich mediów.

Jak wygląda praca w ogólnopolskiej telewizji, zdradził im Mateusz Walczak, dziennikarz TVN 24 Biznes i Świat, a jednocześnie absolwent II LO w Wieluniu. Podczas wizyty w szkole poprowadził także ciekawe warsztaty dla młodych adeptów dziennikarstwa. Krzysztof Krawczyk opowiedział z kolei młodzieży o tym, jak wygląda praca w ogólnopolskiej rozgłośni radiowej (RMF). Podczas zajęć wyjaśnił także różnice pomiędzy lokalną a ogólnopolską rozgłośnią. Uczniowie II LO wzięli także udział w warsztatach, które przeprowadzili pracownicy Wyższej Szkoły Społeczno­Multimedialnej w Toruniu. Uczestniczą także w wycieczkach, podczas których podglądają warsztat profesjonalistów w zawodzie dziennikarskim, np. podczas wizyty w Radiu Łódź, gdzie mieli również okazję zadebiutować na antenie.

Po zapoznaniu się z gatunkami dziennikarskimi swoją wiedzę wykorzystali przy redagowaniu gazetki szkolnej „Nasz Korczak”. Nie była to zwykła gazetka. Powstała na makiecie profesjonalnych gazet, a uczniowie mieli możliwość jej redagowania on­line. Dodajmy, że było to możliwe dzięki przystąpieniu klasy dziennikarskiej do ogólnopolskiego programu juniormedia, którą wydawnictwo Operon zorganizowało wspólnie z redakcją „Dziennika Łódzkiego”. Uczniowie, idąc z duchem czasu, nie zapomnieli o aktywności na portalach społecznościowych. Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i gminy Wieluń publikowali na Facebooku.

A to, jak bardzo są kreatywni, udowodnili w konkursie „Najbardziej Kreatywna Klasa Województwa Łódzkiego”, w którym zajęli drugie miejsce, zdobywając ponad 35 tysięcy głosów. Swoimi pomysłami zaskakiwali także podczas wielu uroczystości w szkole. Co roku aktywnie uczestniczą także w Targach Edukacyjnych, zachęcając gimnazjalistów do nauki w II LO. Jak mówią – w tej szkole i w klasie o profilu dziennikarskim mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.