II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

zostało laureatem konkursu

„Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”

W naszej placówce projekt będzie realizowany  pod hasłem:

 „EkoEdukacja w Korczaku”

Zakończenie realizacji zadania trwa do 30.06.2017 r.

Koszt całkowity Zadania wynosi  26.284,00 zł

85% wartości Projektu jest dofinansowywane  ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania Zadania wynosi 22.341,00 zł

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowano warsztaty ekologiczne, zajęcia terenowe, stacjonarne, laboratoryjne oraz konkursy, wykłady i prelekcje w ramach Powiatowej Konferencji Ekologicznej dla uczniów II LO w Wieluniu, szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie wieluńskim.

www.zainwestujwekologie.pl