Powiat Wieluński jest laureatem konkursu

pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu Program Edukacji Ekologicznej realizowany jest pod nazwą:

„EkoStacja w Korczaku”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.06.2020 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 34 945,00 zł

90% wartości Projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania Zadania wynosi 31 450,00 zł

 

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowane są wycieczki edukacyjne, warsztaty i zajęcia terenowe oraz stacjonarne,
wykłady i prelekcje oraz konkursy dla uczniów szkół podstawowych i uczniów II LO.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Film poświęcony zjawiskom atmosferycznym i zanieczyszczeniom powietrza,
nagrany w ramach warsztatów filmowo-ekologicznych przeprowadzonych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych.