Powiat Wieluński otrzymał dofinansowanie na zadanie

„Rewitalizacja Izby Pamięci Września 1939 r. i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika w Wieluniu”

Zakończenie realizacji zadania trwa do 31.12.2019 r.

Koszt całkowity zadania wynosi  50.000,00 zł

100% wartości Projektu jest dofinansowane ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętniania w kraju”

W ramach projektu wykonano roboty modernizacyjno-adaptacyjne, częściowo wymieniono
instalację elektryczną oraz oświetlenie, zamontowano instalacje nawiewno-wywiewną,
wykonano i zamontowano wystawę z elementami multimedialnymi.