Drodzy Rodzice Naszych Uczniów
Klikając https://stypendia.mikolaj.org.pl/pomoz/ odnajdźcie na mapie NASZE SERCE i wspomóżcie nas w zbiórce środków na stypendia, które przyznajemy w ramach Funduszu stypendialnego św. Mikołaja.
 
Naszych uczniów jest 882. Jeśli tą liczbę pomnożymy przez symboliczne 5 zł to wyjdzie nam kwota 4410 zł. Cała ta kwota będzie przyznana na stypendia dla naszych uczniów, którzy będą spełniać kryteria regulaminu stypendialnego Świętego Mikołaja.
W ten sposób zapewniamy rozwój talentów, pasji i potencjału osobie, która bez wsparcia stypendium ma dużo mniejsze szanse na rozwinięcie skrzydeł. Warto wspólnie podjąć się tego zadania! DZIĘKUJEMY  Dyrektor, Rada Pedagogiczna i cała Społeczność Uczniowska
 
 
 

Każda młoda osoba ma wielkie marzenia i chce rozwijać skrzydła. Wiemy też, że sytuacja materialna rodziny często utrudnia spełnienie tych marzeń. Zajęcia dodatkowe, kursy, sprzęt, materiały czy udziały w zawodach i wyjazdach, to wszystko duże koszty, na które nie każdego stać.

Jeżeli chcesz zostać stypendystą Świętego Mikołaja i otrzymać pomoc dedykowaną na rozwój Twoich pasji i talentów, złóż wniosek do 1 października 2021 r.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja należy spełnić kryteria formalne i merytoryczne, a na koniec roku złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy.

Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł

  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej

  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium

Kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole:

Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego – 2020/2021.

Zebrana kwota stypendium jednorazowego to 260,00zł.

 

Wniosek wypełnia się elektronicznie:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/model/Application/new?rel=SchoolID%3A42254

Kontakt z koordynatorem Aleksandra Płaczek pedagog szkolny poprzez wiadomość Librus.