KADRA PEDAGOGICZNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU

Dyrekcja Renata Tatara – dyrektor
Agnieszka Stępień-Wyrembak – wicedyrektor
Biologia Aleksandra Mroczkowska
Alicja Połowinczak
Ewa Sławniewicz- Gajek
Chemia Marzena Kozłowska
Agnieszka Rozmarynowska-Widera
Renata Tatara
Edukacja dla bezpieczeństwa Jolanta Wilk
Fizyka Grzegorz Spodzieja
Marzena Szlawska
Geografia Karolina Ciećka
Historia Adam Bednarz
Katarzyna Bucholc-Srogosz
Marcin Jarczak
Agnieszka Mysakowska
Historia i społeczeństwo Katarzyna Bucholc-Srogosz
Dorota Eichstaedt
Katarzyna Mikulska-Sołtysiak
Agnieszka Mysakowska
Informatyka Artur Godyń
Izabela Rosołowska
Język angielski Edyta Bury
Szymon Czyż
Kinga Derbis
Jarosław Kornacki
Zbigniew Krzemiński
Stanisław Markiewicz
Paulina Radwańska
Joanna Rybczyńska
Joanna Rzeźnicka
Język francuski Ewelina Idczak – Majda
Język niemiecki Agnieszka Drozdek
Małgorzata Jarczak
Język polski Marzenna Aftyka-Piktus
Dorota Eichstaedt
Agnieszka Markiewicz
Katarzyna Mikulska – Sołtysiak
Małgorzata Wasiak
Język rosyjski Beata Sola
Kultura żywego słowa Dorota Eichstaedt
Matematyka Marek Grzesiak
Marcin Kowalczyk
Krzysztof Siudmak
Dorota Starczyk – Podhalicz
Agnieszka Stępień – Wyrembak
Podstawy projektowania komputerowego Mirosław Kamiński
Podstawy przedsiębiorczości Beata Sola
Marzena Szlawska
Przyroda Marzena Kozłowska
Ewa Sławniewicz-Gajek
Religia Ksiądz Sławomir Berdys
Jolanta Wilk
Warsztaty dziennikarskie Daniel Sibiak
Wiedza o kulturze Marzena Aftyka – Piktus
Dorota Eichstaedt
Katarzyna Mikulska – Sołtysiak
Wiedza o społeczeństwie Marcin Jarczak
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Kośna
Wychowanie fizyczne Joanna Golańska
Błażej Karasiak
Aleksandra Marcinkowska – Duda
Łukasz Stasiak
Ryszard Stronczyński
Biblioteka Justyna Morawska
Beata Sola
Pedagog Bożena Perek
Aleksandra Płaczek
Administracja Aleksandra Jarząbek – specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych
Zofia Kempa – specjalista do spraw ekonomicznych
Olga Łuszczek – pomoc administracyjna
Anna Pabich – starszy referent