KADRA PEDAGOGICZNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W WIELUNIU

Dyrekcja Renata Tatara – dyrektor
Agnieszka Stępień-Wyrembak – wicedyrektor
Biologia Aleksandra Mroczkowska
Alicja Połowinczak
Ewa Sławniewicz- Gajek
Chemia Marzena Kozłowska
Agnieszka Rozmarynowska-Widera
Renata Tatara
Edukacja dla bezpieczeństwa Jolanta Wilk
Fizyka Grzegorz Spodzieja
Marzena Szlawska
Geografia Karolina Ciećka
Historia Adam Bednarz
Katarzyna Bucholc-Srogosz
Marcin Jarczak
Agnieszka Mysakowska
Historia i społeczeństwo Katarzyna Bucholc-Srogosz
Dorota Eichstaedt
Katarzyna Mikulska-Sołtysiak
Agnieszka Mysakowska
Informatyka Artur Godyń
Izabela Rosołowska
Język angielski Edyta Bury
Szymon Czyż
Kinga Derbis
Zbigniew Krzemiński
Stanisław Markiewicz
Paulina Radwańska
Joanna Rybczyńska
Joanna Rzeźnicka
Język francuski Ewelina Idczak – Majda
Język niemiecki Agnieszka Drozdek
Małgorzata Jarczak
Język polski Marzenna Aftyka-Piktus
Dorota Eichstaedt
Agnieszka Markiewicz
Katarzyna Mikulska – Sołtysiak
Małgorzata Wasiak
Język rosyjski Beata Sola
Kultura żywego słowa Dorota Eichstaedt
Matematyka Marek Grzesiak
Marcin Kowalczyk
Krzysztof Siudmak
Dorota Starczyk – Podhalicz
Agnieszka Stępień – Wyrembak
Podstawy projektowania komputerowego Mirosław Kamiński
Podstawy przedsiębiorczości Beata Sola
Marzena Szlawska
Przyroda Marzena Kozłowska
Ewa Sławniewicz-Gajek
Religia Ksiądz Sławomir Berdys
Jolanta Wilk
Warsztaty dziennikarskie Daniel Sibiak
Wiedza o kulturze Marzena Aftyka – Piktus
Dorota Eichstaedt
Katarzyna Mikulska – Sołtysiak
Wiedza o społeczeństwie Marcin Jarczak
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Kośna
Wychowanie fizyczne Joanna Golańska
Błażej Karasiak
Aleksandra Marcinkowska – Duda
Łukasz Stasiak
Ryszard Stronczyński
Biblioteka Justyna Morawska
Beata Sola
Pedagog Bożena Perek
Aleksandra Płaczek
Administracja Aleksandra Jarząbek – specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych
Zofia Kempa – specjalista do spraw ekonomicznych
Anna Pabich – starszy referent
Olga Łuszczek – pomoc administracyjna