O projekcie „Moja wymarzona ekopracownia”

W roku szkolnym 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu
wzięło udział w kolejnej edycji konkursu
„Moja wymarzona ekopracownia”
zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła otrzymała dotację w wysokości 38.900,00 zł (wartość ogólna zadania 41.000,00 zł),
która wykorzystana została na realizację zadania
„Z ekologią w dorosłość – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Janusza Korczaka w Wieluniu”

W październiku 2014 r. została utworzona nowoczesna ekopracownia, która ma służyć nauczaniu zagadnień ekologicznych na lekcjach biologii, geografii. Może być wykorzystywana także na innych przedmiotach przyrodniczych takich jak fizyka czy chemia. Jej celem jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym środowisku przyrodniczym, podniesienie świadomości, odpowiedzialności za jego ochronę. W powiązaniu z realizacją założeń ekologicznych na lekcjach biologii i geografii przewiduje się uczestnictwo młodzieży w różnych akcjach ekologicznych.

Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną m.in. zestawy do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu, zestaw modeli energii odnawialnych podniosą jakość kształcenia młodzieży oraz wzbogacą jej wiedzę ekologiczno-przyrodniczą. Pozyskane środki pozwoliły także na wyposażenie sali w nowe meble, oświetlenie, fotorolety, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny oraz gabloty ekspozycyjne o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl