Powiat Wieluński jest laureatem konkursu

pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” 2020/2021

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu program realizowany jest pod nazwą:

„H2O w II LO”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.04.2021 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 55 440,00 zł

89,99% wartości projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania zadania wynosi 49 890,00 zł

 

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na pracownię chemiczną, którą wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć
z przedmiotów przyrodniczych. Celem nowoczesnej i innowacyjnej nowo powstałej pracowni „H2O w II LO” jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat jednego z podstawowych elementów niezbędnych do życia – wody, jej znaczenia w życiu człowieka i ciągłego uświadamiania konieczności ochrony jej zasobów. Uczniowie, dzięki zastosowanym atrakcyjnym środkom dydaktycznym i nowym propozycjom realizacji podstawy programowej będą mieli szansę na konstruowanie własnego procesu badawczego poprzez samodzielną pracę doświadczalno-ekspertymentalną.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl