1. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu – Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez Radę Rodziców Statut Szkoły pobierz
  2. Regulamin monitoringu pobierz
  3. Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  Procedura Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w II LO

  4. Wniosek o wydanie mLegitymacji – rodzic/opiekun prawny / pełnoletni uczeń
  5. Ubezpieczenie NNW 2023/24 

Zakres ubezpieczenia – 50 zł  

OWU EDU PLUS 2023 

Druk_zgloszenia_szkody _Edu

Jak zgłosić szkodę

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę za wydanie zaświadczenia, duplikatu legitymacji lub świadectwa:

Nr konta: 47 9256 0004 0724 9624 2000 0030

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu