4.09.2019r. (środa)

5.09.2019r.
(czwartek) g. 16.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I (wybór rodziców do Rady Rodziców, zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, w tym z małą maturą z matematyki, informacja
o stypendiach dla uczniów, wpłaty na Radę Rodziców)
Dyrektor,

wychowawcy klas pierwszych,

pedagog szkolny

19.09.2019r.
(czwartek) g. 16.30
 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III
(wybór rodziców do komitetu studniówkowego po 1 osobie
z klasy, przedstawienie harmonogramu matur próbnych, wpłaty na Radę Rodziców) 
Dyrektor, wychowawcy klas maturalnych
24. 10. 2019r. (czwartek)

g.16.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III

(Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące, wpłaty na Radę Rodziców)

Dyrektor, wychowawcy klas
05.12.2019r.
(czwartek) g. 16:30
ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III POWIADOMIENIE UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA I SEMESTR Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny
27.02.2020 g.16.30 ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III

(Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące, wpłaty na Radę Rodziców)

Dyrektor, wychowawcy klas
Do 21.05.2020r.

(czwartek) g.16.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI

POWIADOMIENIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS I i II
O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

wychowawcy klas