7.09.2017r.
(czwartek) g. 16.30
ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I (wybór rodziców do Rady Rodziców, zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, w tym z małą maturą z matematyki, informacja
o stypendiach dla uczniów, wpłaty na Radę Rodziców) 
Dyrektor

Wychowawcy klas pierwszych

Pedagog szkolny

14.09.2017r.
(czwartek) g. 16.30
 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH
(wybór rodziców do komitetu studniówkowego po 1 osobie
z klasy, przedstawienie harmonogramu matur próbnych, wpłaty na Radę Rodziców) 
Dyrektor, wychowawcy klas maturalnych
14.09.2017r.
(czwartek) g. 16.30
 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH
(wybór rodziców do komitetu studniówkowego po 1 osobie
z klasy, przedstawienie harmonogramu matur próbnych, wpłaty na Radę Rodziców)
 
Dyrektor, wychowawcy klas maturalnych
14.09.2017r.

(czwartek) g. 17:00

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II Dyrektor

Wychowawcy klas

14.09.2017r.
(czwartek) g. 17.30
SPOTKANIE KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO Dyrektor
12. 09. 2017r.
wtorek g. 10.55, (pracownia komputerowa)
SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH Z DYREKTOREM Dyrektor
19. 10. 2017 r. (czwartek)

g.16.30 – 17.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III

(Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące, wpłaty na Radę Rodziców)

Dyrektor, wychowawcy klas
7.12.2017 r.
(czwartek) g. 16:30
ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II i III POWIADOMIENIE UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA I SEMESTR Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny
11.01.2018r.

(czwartek)
g. 16:30

ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS I, II, III

Podsumowanie pracy w I semestrze

Dyrektor
21.03.2018r.

(środa)
g. 16:30

DYŻUR NAUCZYCIELSKI DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I, II
i III (Przedstawienie rodzicom wyników matur próbnych)
MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGIEM SZKOLNYM ORAZ DYREKTOREM