Program Złote Szkoły NBP, którego temat przewodni to: „Giganci finansów osobistych”, został zrealizowany w postaci lekcji ekonomii opracowanych metodą projektu oraz debaty, spotkania z ekspertem.

Lekcje i warsztaty przeprowadzono na podstawie przygotowanych scenariuszy pod nadzorem nauczycieli: podstaw przedsiębiorczości, geografii, matematyki, historii i WOS-u, w których określono cele i metody pracy oraz terminy realizacji poszczególnych etapów. 26 uczniów podzielono na 7 kilkuosobowych grup, a każda z nich opracowała jeden temat, składający się z lekcji wprowadzającej do zagadnienia oraz warsztatów. Efekt pracy grup uczniowskich, to przeprowadzenie przez nich 98 jednostek lekcyjnych w trybie on-line. Realizacja każdego zagadnienia zakończyła się ewaluacją w postaci ankiety w formularzach internetowych, wypełnianej przez wszystkich uczestników zajęć.

W debacie poruszono takie tematy jak:

1) niepewna przyszłość systemu emerytalnego w obliczu kryzysu demograficznego,

2) postępująca degradacja środowiska,

3) cyberprzestępczość,

4) krachy giełdowe,

5) zmiany klimatyczne,

6) kryzysy gospodarcze,

7) zdarzenia losowe.

Spotkanie z ekspertem Panią dr hab. Patrycją Kowalczyk-Rólczyńską, która jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dotyczyło inwestowania.

Link do lekcji z ekspertem 

Link do debaty

 

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie:

Temat 1:   Dominika Gajda, Nadia Szmaj, Mikołaj Kiełczykowski – 1e

Temat 2:   Mateusz Czarny, Anna Konadorów, Kinga Łebek, Igor Mikołajczyk – 2f4

Temat 3:   Agnieszka Wrzesińska, Maja Najdek, Oliwia Rożek, Julia Koziołek – 2b4

Temat 4:   Miłosz Cierkosz, Dominika Koj, Dominika Kleszcz – 2f4

Temat 5:    Kamil Cieśla, Nadia Zając, Zuzanna Krajcer, Paula Podemska, Jakub Ignasiak – 2c4

Temat 6:   Szymon Hadrian (2e3), Natalia Wika (1b), Dominika Cierkosz (2b4)

Temat 7:   Julia Jasiak, Adrianna Buda, Nina Korzekwa, Natalia Mikołajczyk – 2b4

 

 

Temat 1: Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.

Lekcja wprowadzająca

Warsztaty

Prezentacja

Quiz

Koło fortuny

Mapa myśli

Film

 

Temat 2: Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Quiz

Film

 

Temat 3: Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.

Prezentacja

Film 1

Film 2

Film 3

 

Temat 4: Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.

Prezentacja (lekcja teoretyczna)

Prezentacja (warsztaty)

Film

 

Temat 5: Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą.

Film 1

Film 2

Prezentacja – lekcja

Prezentacja – zadania

 

Temat 6: Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.

Prezentacja – lekcja

Prezentacja – zadania

Quiz

 

Temat 7: Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Prezentacja

Zadanie 1

Zadanie 2

Pytania

Quiz

Film 1

Film 2