ERASMUS+

 Erasmus Plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, którego jednym z głównych założeń jest integracja z innymi krajami Wspólnoty. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu, wraz ze szkołami partnerskimi: IES La Flota (Murcia,  Hiszpania), Besiktas Ataturk Anadolu High School (Stambuł, Turcja) i Gimnazija Josipa Slavenskog (Čakovec, Chorwacja) pozyskało fundusze na realizację projektu „Tradycyjne baśnie europejskie na scenie” w latach 2015-2017. Naszym celem jest zachęcenie młodzieży do nauki języka angielskiego w sposób nieco odbiegający od tego praktykowanego na co dzień w szkole – poprzez aktorstwo. Każda ze szkół partnerskich ma za zadanie w ciągu 2 lat trwania projektu wystawić w języku angielskim baśnie pochodzące z różnych krajów europejskich oraz, co najważniejsze, wybraną baśń narodową w wersji tradycyjnej oraz współczesnej. W naszym przypadku wybór padł na „Świteziankę” Adama Mickiewicza, która została zaprezentowana szerszej publiczności złożonej z nauczycieli i uczniów z Hiszpanii, Turcji i Chorwacji, podczas Powiatowego Zakończenia Roku Szkolnego, tj 23.06.2016 r., w II Liceum im. J. Korczaka w Wieluniu. Zanim jednak to się stało, wybrana wcześniej grupa uczniów w składzie: Dawid Gaj, Alina Leman, Julia Ciborska, Angelika Wójciak, Aneta Drab, Magdalena Biczysko i Paulina Wlazła, przygotowywała się do tego przez pół roku w trakcie warsztatów teatralnych prowadzonych przez p. Jarosława Strzałę.
Uczniowie biorący udział w projekcie mają szansę nie tylko doskonalić umiejętności językowe, gdyż uczestnictwo w projekcie związane jest z regularnym kontaktem w języku angielskim z rówieśnikami z Chorwacji, Hiszpanii i Turcji, ale również podróżować  do krajów partnerskich (do tej pory odwiedziliśmy Hiszpanię i Chorwację), poznawać nowe miejsca i ludzi. Nie należy jednak zapominać o tym, że uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim przełamywanie barier, zarówno językowych jak i własnej nieśmiałości czy uprzedzeń dotyczących innych nacji.
 

Warsztaty teatralne

 
 
 

Przedstawienie „Świtezianka”

 

Spotkanie w Polsce