”Mixtura” – szkolne pismo

Mixtura ukazuje się w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu od 1990 roku. Gazeta powstała z inicjatywy nauczycielki języka polskiego Marzenny Aftyki-Piktus pod wpływem zachęty ówczesnego dyrektora Pana Zygmunta Wujca, który inspirował młodych nauczycieli do działalności pozalekcyjnej. Liceum w tym okresie wielokrotnie zmieniało nazwę. Warto wspomnieć, że pierwszy, pamiętny numer ukazał się w ówczesnym, znanym w regionie, Studium Nauczycielskim, liczył 16 stron, a wydany został w formacie A4. Po pierwszym roku działalności format zmniejszono do wielkości A5 a ilość stron zwiększono do 24.

Mixtura od początku była miesięcznikiem i tak pozostało do dzisiaj. Poza cyklicznie ukazującymi się numerami wydawano też specjalne, związane z ważnymi akcjami lub wydarzeniami, np. wydanie poświęcone problematyce antynikotynowej – „Rzuć palenie razem z nami”, wspierające akcję antyalkoholową czy takie jak „Tydzień dla serca”, „Andrzejkowe wróżby i tradycje”, „Wybory patrona szkoły”, „Tydzień nauki”. Raz do roku przygotowywany był również numer specjalny promujący szkołę  wśród uczniów klas ósmych, a po reformie oświaty z roku 1999 wśród gimnazjalistów. Przez wiele lat autorami wszystkich ilustracji byli uzdolnieni uczniowie. W pierwszych latach praca była stosunkowo trudna. Dopiero zaczynały się pojawiać takie cuda techniki jak kserokopiarka, a o komputerach w szkole jeszcze nie słyszano. Artykuły były przepisywane na maszynie do pisania, a niekiedy ręcznie. Od początku pismo miało charakter mieszanki literacko-publicystyczno-poetycko-sportowo-muzycznej i była adresowana do całej społeczności szkolnej. Naczelna zasada, której zawsze starano się przestrzegać to koncentrowanie się na życiu szkoły. Nie ma w Mixturze publikacji będących powielaniem cudzych tekstów. Jeśli pisano o literaturze to tej, którą czyta nasza młodzież, gdy mowa o problemach w relacjach z nauczycielami, to również naszymi, jeśli pojawiała się tematyka polityczna czy obyczajowa to wyłącznie oceniana przez pryzmat społeczności szkolnej.  Redakcja Mixtury uczestniczy we wszystkich wydarzeniach z życia szkoły. Ściśle współpracuje z samorządem szkolnym, nauczycielami, dyrekcją i administracją szkoły. Praca w redakcji pozwala młodym dziennikarzom rozwijać wiele umiejętności, uczy organizacji pracy, nawiązywania kontaktów. Uczula na zasady etyki dziennikarskiej. Wyrabia też takie nawyki jak odpowiedzialność za słowo, skuteczność w działaniu i systematyczność. Młodzież rozwija również kulturę słowa oraz świadomość językową.

Na łamach Mixtury na przestrzeni czasu wiele się zmienia, ale niektóre z rubryk: „Sami o sobie” czyli relacje o działalności samorządu szkolnego, „Widomości sportowe”, „Aktualności” czy „Nasza twórczość” ukazują się od początku. Inne, wprowadzone z czasem, a cieszące się powodzeniem to: „Ściana młodziana” z niezręcznymi powiedzonkami nauczycieli, „Nauczyciele w naszych marzeniach sennych”, „Poznaj samego siebie”, „Zgadnij kim jestem”, „Zmiksowana sonda”, „Historiomania”, „Nowy belfer – nowy problem”, „Obok nas” – relacje z życia mieszkańców internatu, który przez długie lata był integralną częścią szkoły.

Obecnie w dobie powszechnego dostępu do internetu trudniej jest zainteresować młodzież taką formą działalności jak szkolne dziennikarstwo. Jednak Mixtura wciąż istnieje, a opiekunem niezmiennie jest założycielka gazety Marzenna Aftyka-Piktus.