1. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu – Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez Radę Rodziców pobierz
  2. Szkolny zestaw podręczników Podręczniki klasy I po szkole podstawowej, Podręczniki klasy II po szkole podstawowejPodręczniki-klasy-II-i-III-po gimnazjum
  3. Regulamin Rady Rodziców pobierz
  4. Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020 pobierz
  5. Regulamin monitoringu pobierz
  6. Wniosek o wydanie mLegitymacji – rodzic/opiekun prawny / pełnoletni uczeń

 

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę za wydanie zaświadczenia, duplikatu legitymacji lub świadectwa:

84 9256 0004 0723 0459 2000 0020 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu