Program stypendialny na rok 2017/2018

Stypendium Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego RÓWNE SZANSE Kryterium dochodowe: 1400,00zł netto na osobę Kryterium ocen: 4,5 – uczniowie klas II,III                 4,8 – uczniowie klas I Udokumentowana aktywność społeczna (wolontariat) Udokumentowane zdolności ucznia (np. olimpiady, konkursy) Stypendium Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego TALENTY Uczniowie, którzy: są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej…