Uczniowie II LO od września 2014 roku mają możliwość nauki w klasie o profilu humanistyczno-
dziennikarskim. Tajniki dziennikarstwa poznają od profesjonalistów. W ciągu dwóch lat mieli już

praktyczne zajęcia w redakcji prasowej „Dziennika Łódzkiego”, Telewizji Kablowej Wieluńskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radia Ziemi Wieluńskiej. Podczas cotygodniowych zajęć w świat

mediów wprowadza ich Daniel Sibiak, dyrektor wieluńskiego oddziału „Dziennika Łódzkiego”.

Tajniki dziennikarstwa uczniowie poznawali także od przedstawicieli ogólnopolskich mediów.

Jak wygląda praca w ogólnopolskiej telewizji zdradził im Mateusz Walczak, dziennikarz TVN 24

Biznes i Świat, a jednocześnie absolwent II LO w Wieluniu. Przy okazji wizyty w szkole

poprowadził także ciekawe warsztaty dla młodych adeptów dziennikarstwa. Krzysztof Krawczyk

opowiedział z kolei młodzieży o tym jak wygląda praca w ogólnopolskiej rozgłośni

radiowej(RMF). Podczas zajęć wyjaśnił także różnice pomiędzy lokalną a ogólnopolską

rozgłośnią. Uczniowie II LO wzięli także udział w warsztatach, które przeprowadzili pracownicy

Wyższej Szkoły Społeczno­Multimedialnej w Toruniu. Po zapoznaniu się z gatunkami

dziennikarskimi uczniowie swoją wiedzę wykorzystali przy redagowaniu gazetki szkolnej „Nasz

Korczak”. Nie była to zwykła gazetka. Powstała na makiecie profesjonalnych gazet, a uczniowie

mieli możliwość jej redagowania on­line. Dodajmy, że było to możliwe dzięki przystąpieniu klasy

dziennikarskiej do ogólnopolskiego programu juniormedia, która wydawnictwo Operon

zorganizowało wspólnie z redakcją „Dziennika Łódzkiego”. Uczniowie idąc z duchem czasu nie

zapomnieli o aktywności na portalach społecznościowych. Najważniejsze wydarzenia z życia

szkoły i gminy Wieluń publikowali na Facebooku. A to jak bardzo są kreatywni udowodnili w

konkursie „Najbardziej Kreatywna Klasa Województwa Łódzkiego”, w którym zajęli drugie

miejsce zdobywając ponad 35 tysięcy głosów. Swoimi pomysłami zaskakiwali także podczas

wielu uroczystości w szkole. Co roku aktywnie uczestniczą także w Targach Edukacyjnych,

zachęcając gimnazjalistów do nauki w II LO. Jak mówią w tej szkole i w klasie o profilu

dziennikarskim mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.