Warsztaty „Trwanie Pamięci” – SP w Pątnowie

W środę, 15 lutego naszą Szkolną Izbę Pamięci Września 1939 r. odwiedziło 31 szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Pątnowie. Warsztaty prowadzone przez Szlakowców (Olę, Dagę, Kingę i Kasię)  dotyczyły wybuchu II wojny światowej a zatem ataku na bezbronny Wieluń oraz zagadnień związanych z wieluńskimi Żydami, jako jednymi z pierwszych ofiar konfliktu, ze względu na zbombardowanie…