Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 oraz Zakończenie Roku Szkolnego w II LO

23 czerwca 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zorganizowało Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016. Pani Dyrektor Renata Tatara powitała zebranych, a następnie  przedstawiła gospodarza uroczystości  Starostę Wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia. Wśród wielu zaproszonych gości byli Pan Marek Kieler – Wicestarosta Wieluński,  Pan Mieczysław Łuczak – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Zenon…

III Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów – podsumowanie

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu po raz trzeci zaprosiło gimnazjalistów do zmierzenia się z królową nauk – matematyką. Konkurs przeprowadzany jest każdego roku w dwóch etapach. Wzięli w nim udział gimnazjaliści aż z siedmiu powiatów m. in. powiatu oleskiego, pajęczańskiego,  wieruszowskiego, wieluńskiego, łaskiego, sieradzkiego i bełchatowskiego. W I etapie szkolnym, który odbył…

I Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny – „Bliżej matury”.

12 lutego 2016 r. odbył się I Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny. Udział w konkursie wzięło 20 uczniów z klas II. Uczniowie zmagali się zadaniami z zakresu obowiązującego w klasach pierwszych i pierwszego semestru klas drugich. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. W tym momencie najlepsi uczniowie zostali nagrodzenie ocenami. Prezentujemy dziesięć najlepszych wyników.…