Spotkanie z młodzieżą z Osterburga

W dniu 31.08.2018 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z młodzieżą ze szkoły Markgraf-Albrecht Gymnasium z Osterburga. Miało ono na celu integrację młodzieży polsko-niemieckiej oraz przedstawienie II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu jako partnera do dalszej współpracy i wymiany ze szkołą w Osterburgu.